POLSKIE TOWARZYSTWO KRYSTALOGRAFICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO KRYSTALOGRAFICZNENad dziedziną wiedzy, jaką jest krystalografia czuwa specjalnie powołana w tym celu komisja, w skład której wchodzą naukowcy i specjaliści z charakteryzowanej dziedziny. Wszyscy oni razem wzięci tworzą Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, jakie wręcza regularnie za wybitne osiągnięcia, odkrycia oraz konkretne przełomy w dalszym rozwoju sfery krystalografii określone odznaczenia i prestiżowe nagrody. Jak się można 'załapać' na tego typu wyróżnienie? Otóż ustanowiony został konkretny regulamin nagród Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, jaki będziemy Państwu chcieli na łamach naszego serwisu po krótce przedstawić.

POLSKIE TOWARZYSTWO KRYSTALOGRAFICZNEJak już wyżej wspomnieliśmy te nagrody są przez instytucję wydawane dla tych, którzy mają jakieś znaczące osiągnięcia w sferze krystalografii. To ma natomiast być nie tylko formą swego rodzaju docenienia, ale także propagowania dalszych badań nad rozwojem krystalografii. Takie luksusowe nagrody to nic innego jak motywator do rozwoju aktywności naukowej w tejże dyscyplinie. Zgodnie z zapisami w ustalonym regulaminie, charakteryzowane nagrody nie mogą być wręczane częściej niż jedynie raz na rok kalendarzowy. Jest to nagroda symboliczna, ale wyróżniony zapisuje się kartach rozwoju historii nauki. Wyróżnienie to dyplom oraz statuetka z napisem spersonalizowanym. Jak móc ubiegać się o taką nagrodę?

Zgłaszać kandydatów mogą członkowie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. Muszą oni przygotować skrupulatne przedstawienie postaci, jaką chcą uhonorować odznaczeniem tej kategorii, uzasadniając jednoznacznie i dokładnie Zarządowi Towarzystwa, dlaczego na nagrodę i wyróżnienie zasługuje akurat ta konkretna osoba. Prawidłowo wypełnione formularze w postaci klasycznych wniosków mają trafić do końca stycznia do Zarządu instytucji. Odbywa się to elektronicznie, nie ma możliwości przysyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną. Adres mailowi do korespondencji dla członków Towarzystwa chcących zgłosić swojego kandydata do nagrody tu – sekretarz@ptkryst.org.pl. Co powinno znaleźć się w odpowiednio wypełnionym zgłoszeniu?

POLSKIE TOWARZYSTWO KRYSTALOGRAFICZNENajważniejsze jest rzeczowe i przejrzyste przedstawianie osiągnięć konkretnego naukowca. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa specjalna komisja konkursowa, jaka zostaje utworzona z członków powoływanych przez Zarząd Towarzystwa. Co ciekawe, w tym charakterystycznym jury może zasiąść ktoś kompletnie niedziałający w strukturach Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego . Nie są tam jednakże na pewno nominowani w danym roku do nagród. Na czele komisji konkursowej staje przewodniczący. To, w ręce kogo wpadnie nagroda ostatecznie zależne jest od wyników głosowania. Głosowanie to przeprowadzone zostaje tajnie, a zwycięża i zgarnia nagrodę ten, kto wygra głosami komisji – musi być przewaga ponad pięćdziesięciu procent głosów. Wszystkie wpływające kandydatury, zgłoszone przez członków Towarzystwa, trafiają do komisji mającej określony czas na rozpatrzenie zgłoszeń. Najczęściej informacje zwrotne do Zarządu Towarzystwa ze strony danej komisji są przekazywane do  końca marca określonego roku, w którym przeprowadza się konkurs. Po wyborze i ustaleniu wyników naukowych zmagań dochodzi do uroczystości oficjalnego wręczenia nagród. W tym celu przeprowadza się doroczne Walne Zebrania Towarzystwa i to właśnie wtedy przekazywane są nagrody zwycięzcom. Na stronie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego z kolei publikowane są szczegółowe dane na temat laureatów i ich lista. Wszelkie przedstawione powyżej zasad wręczania nagród przez wspomnianą instytucję są regulowane w ramach dokumentu zatwierdzonego stosunkowo niedawno, bo dokładnie 26 czerwca 2015 roku i od tego momentu stale obowiązującego.