KRYSTALOGRAFIA

KRYSTALOGRAFIAZacznijmy na samym wstępie tworzenia naszego profesjonalnego kompendium wiedzy od tego, że przyjrzymy się bliżej pojęciu charakteryzowanej tu dziedziny wiedzy, a mianowicie, że przeanalizujemy szczegółowo nazewnictwo 'krystalografia'. Skąd takowe pojęcie się wzięło? Do czego nawiązuje? W jakim kontekście jest ono używane?  A zatem od początku – słowo krystalografia, jakie niewątpliwie będzie najczęściej przewijało się w naszym wirtualnym serwisie, który Państwu prezentujemy na niniejszej stronie internetowej zaczerpnięte zostało z języka greckiego, a dokładniej pochodzi od kombinacji dwóch greckich słów. Po pierwsze krystallos, czyli nic innego jak lód, a po drugie – grapho czyli piszę. Warto zauważyć, że termin krystallos a więc lód zaczęto stosować z czasem w kontekście kryształu górskiego, a następnie kryształu w rozumieniu ogólnym. W konsekwencji takiej analizy etymologicznej pojęcia krystalografia, można stwierdzić, iż jest to specyficzna branża naukowa, która obejmuje opis kryształów. W jej ramach dochodzi do szczegółowej klasyfikacji kryształów oraz ich skrupulatnego badania. KRYSTALOGRAFIACo więcej, specjaliści w tejże dziedzinie jaką jest charakteryzowana na łamach niniejszego poradnika krystalografia, trudnią się także wnikliwym badaniem krystalitów. Pod uwagę biorą także substancje mające strukturę częściowo uporządkowaną. W bardzo dużym stopniu krystalografia opiera się także na nawiązaniu do szeregu innych, różnorodnych, także ścisłych dziedzin wiedzy, a dokładniej rzecz biorąc –  do mineralogii czy też fizyki ciała stałego. Dodatkowo, jest to także nauka powiązana w ogromnym stopniu z klasyczną sfera chemii czy też materiałoznawstwem. Z każdą z tychże dziedzin krystalografia wykazuje bardzo duże powiązania. W skład krystalografii wchodzi generalnie szereg rozlicznych podkategorii naukowych, jakie również warte są bliższej uwagi i szerszego omówienia. Po pierwsze geometria kryształów. Na tę sferę krystalografii składają się dwie dyscypliny w tym – morfologia kryształów, a także symetria kryształów. Po drugie – krystalochemia. Dziedzina ta obejmuje też struktury rzeczywiste oraz zajmuje się dyfuzją, zjawiskami krystalizacji kryształów oraz ich wzrostem i przejściami fazowymi. Jeszcze czymś innym, ale także uwzględnianym w krystalografii jest fizyka kryształów. Nie możemy, charakteryzując tę sferę, pominąć aspektu analizy strukturalnej, a w tym zakresie neutronografii czy też rentgenografii strukturalnej. Podkategorią badaną wnikliwie i szczegółowo przez wysoce wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie krystalografii jest także krystalografia mezoskopowa. W tej ramach analizowane są takie zagadnienia wiodące jak: domeny czy bliźniaki. KRYSTALOGRAFIANie możemy pominąć również biokrystalografii, w obrębie której dochodzi do kształtowania i określania technik hodowli kryształów makrocząsteczek i rozwiązywania struktur białek. Krystalografia techniczna z kolei to następny poddział krystalografii, jaki obejmuje między innymi specjalistyczne techniki pozyskiwania kryształów syntetycznych i znakowanie zawartości próbek, do czego wykorzystywane są natomiast rozliczne metody dyfraktometrii proszkowej. Wreszcie na koniec jeszcze jedna sfera, a mianowicie jest to dziedzina badań uporządkowanych systemów niekrystalicznych. Zajmuje się ona gruntownym analizowaniem powierzchni zewnętrznych oraz uporządkowaniem bliskim w szkłach. Specjaliści mają wiedzę w zakresie kryształów różnego typu, w tym kwazikryształów czy tez struktur modulowanych i ciekłych kryształów.