KRYSTALOGRAFIA KRÓLOWĄ NAUK 2014

KRYSTALOGRAFIA KRÓLOWĄ NAUK 2014Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło oficjalnie rok 2014 Rokiem Krystalografii. To wydarzenie objęte zostało patronatem prestiżowych instytucji, w tym Międzynarodowej Unii Krystalografii oraz UNESCO. Przedsięwzięcie rozpoczęło się formalnie w styczniu, a w zasadzie pod koniec stycznia, tj. w dniach 20 – 21 ówczesnego roku, Paryżu szkoła jazdy gdynia. Wówczas miała miejsce inauguracja Roku Krystalografii. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczył między innymi jeden z polskich naukowców, tj. dr Marcin Nowotny, który zajmuje stanowisko kierownicze w laboratorium w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Mógł on być obecny na wyjątkowej sesji specjalnej skierowanej do wnikliwych badaczy obszaru krystalografii i wszelkich jej dziedzin. W trakcie Roku Krystalografii pokazano na całym świecie, że omawiana tu dziedzina wiedzy jest bezwzględnie konieczna do rozwoju, ponieważ ma ona wpływ na rozmaite sfery naukowe, na jakie składają się doskonale każdemu znane nauki – biologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna. Co więcej, coraz częściej dostrzegalny jest także ogromny wydźwięk omawianej krystalografii na sferę technologii, sztuki, a nawet ekologii czy dziedzin naukowych związanych z żywieniem.

KRYSTALOGRAFIA KRÓLOWĄ NAUK 2014Poprzez Rok Krystalizacji możliwe okazało się znaczące rozpowszechnienie tej nauki oraz propagowanie jej wiedzy. Przedstawiono rozliczne narzędzia związane z krystalografią, metody,  jej poddyscypliny. Wspomniano o najważniejszych wydarzeniach w historii rozwoju krystalografii, odkryciach i badanych obiektach oraz rozważano możliwe perspektywy rozwoju tej dziedziny w przyszłości. Zauważono w wykładach i zrealizowanych debatach naukowych, że krystalografia nie tylko w znaczącym stopniu umożliwia rozwój nauki, ale także ogromnie wpływa na rozwój przemysłu i jej poszczególnych gałęzi. Dlaczego na świętowanie odkryć dziedziny jaką jest krystalografia wybrano akurat rok 2014?

KRYSTALOGRAFIA KRÓLOWĄ NAUK 2014Otóż było to nieprzypadkowe, ponieważ wypadała wtedy równa, setna rocznica od wydarzenia z udziałem Maxa von Laue, który dokonał przełomowego odkrycia, a mianowicie dyfrakcji promieni rentgenowskich na kryształach. Za to otrzymał on w 1914 roku nagrodę Nobla. Pół wieku później, nagrodę otrzymała Dorothy C. Hodgkin, która także opierając się o wnikliwe badania rentgenowskie przeprowadziła trafną ocenę struktury związków biochemicznych. W szczególności naukowiec skupiła się na strukturze popularnej po dziś dzień witaminy B12.