Członkowie

Deklaracja członkowska
Deklaracja członkowska do pobrania.

Składki

Wysokość rocznej składki członkowskiej ustalono na : 40.- zł
Wysokość rocznej składki dla studentów i doktorantów : 20.- zł
Prosimy o wpłacanie składek członkowskich na konto PTK:

Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków
Bank Pekao SA II O/łódź, Filia Nr 4
Numer rachunku
12 1240 5527 1111 0010 6880 2737
z dopiskiem składka członkowska za rok 20XX